Osnivanje poljoprivrednog udruženja-Robert Širtov

Više
14 avg 2017 13:34 #29359 od Širtov Robert
Osnivanje poljoprivrednog udruženja

U vremenu kada je poljoprivreda postala ozbiljan biznis i važna privredna grana,pojedinac kao subjekt je neprepoznatljiv za ozbiljniji nastup na tržištu, već isključivo grupa proizvođača,asocijacija,klasteri i drugi oblici udruživanja koji na tržištu mogu da ponude kvalitet,kvantitet i kontinuitet poljoprivrednih proizvoda.
Udruženje mogu osnovati najmanje tri poljoprivredna proizvođača iz istih ili različitih oblasti pojloprivredne proizvodnje u zavisnosti od potreba.Udruženje može biti specijalizovano(udruženje ovčara,malinara,povrtara ili samo udruženje poljoprivrenika),profitno i neprofitno.
Prednosti za udružene poljoprivredne proizvođače u odnosu na pojedince ogledaju se u:
-boljem pristupu kvalitetnim inputima, repromaterijalu i postizanje bolje cene za prodaju svojih proizvoda,žive stoke i sl.
-jačanju pozicije na tržištu prodaje poljoprivrednih proizvoda
-udelu u ostvarenoj “zaradi”
-političkoj akciji-odbrana svojih interesa pred lokalnim i Republičkim vlasti
-unapređenju i zaštiti lokalne ekonomije
Postupak upisa osnivanja udruženja pokreće se podnošenjem dve prijave za upis u Registar:
– Prijave za upis udruženja u Registar udruženja,
– Jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrazac JRPPS) u ovoj prijavi upisuje se: naziv udruženja, kontakt podaci, način na koji će biti izvršeno dostavljanje odluke, potpis zastupnika pravnog lica odnosno podnosioca prijave propisane dokumentacije.
Uz uredno popunjene prijave za upis osnivanja udruženja u Registar udruženja podnosi se:
– osnivački akt udruženja
– zapisnik sa osnivačke skupštine u originalu, odnosno overenom prepisu,
– akt o izboru zastupnika udruženja
– overena fotokopija lične karte zastupnika,
– dokaz o uplati naknade za upis udruženja u Registar,4900 dinara.
Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.
Upis privredne delatnosti: kad udruženje stekne status pravnog lica, odnosno po dobijanju rešenja o upisu u Registar udruženja može da se podnese prijava upisa privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.549 sekundi
Powered by Kunena Forum