Značaj magnezijuma, kalcijuma i sumpora za razvoj biljaka

Više
30 mar 2020 20:40 #40936 od Miladinović Milanka
Miladinović Milanka je napravio novu temu: Značaj magnezijuma, kalcijuma i sumpora za razvoj biljaka
Magnezijum je vrlo važan element jer ulazi u sastav hlorofila biljke, utiče na fotosintezu i na promet energije u biljci, a samim tim utiče na rast i razviće biljaka. Manji sadržaj magnezijuma imaju peskovita zemljišta, međutim nedostatak može nekada nastati i kada ga ima u dovoljnoj količini ali je usvajanje znatno smanjeno usled antagonizma jona magnezijuma s jedne strane i jona kalijuma, kalcijuma i natrijuma s druge strane. Antagonizam nastaje u slučaju kada se vrši navodnjavanje vodom koja sadrži veću količinu natrijuma.
Simptomi nedostatka magnezijuma prvo se manifestuju na najstarijm listovima. Ukoliko je ubrzan porast biljke, nedostatak magnezijuma može se pojaviti i na mlađem lišću i to u vidu hlorze koja u kasnijim fazama zahvata čitav list a na kraju može doći i do opadanja listova.Višak magnezijuma se retko javlja i njega može izazvati nedostatak kalcijuma.
Kalcijum je element koji utiče na protoplazmu, ćelijsku membranu i na aktivnost enzima. Nedostatak kalcijuma kod biljaka je retka pojava, može se javiti kao posledica antagonizma jona i to u slučaju kada je sadržaj kalijumovog, magnezijumovog i amonijum jona u zemljištu vrlo visok, Prvi simptomi nedostatka kalcijuma vidljivi su na najmlađim delovima biljaka, biljke dobijaju žbunast izgled i zaostaju u porastu; takođe, na plodovima nekih povrtarskih biljaka dolazi do truleži vrhova plodova (paprika i paradajz). Neke ratarske kulture, kao recimo leguminoze, za svoje uspevanje traže veće količine kalcijuma. Na kiselim zemljištima je sadržaj kalcijuma nizak, pa je potrebno vršiti kalcifikaciju takvog zemljišta.
Sumpor ulaz u sastav vrlo bitnih jedinjenja ( aminokiselina i proteina) kao i u sastav enzima biljaka. Potrebe biljaka za ovim elementom se podmiruju iz atmosfere ili iz primenjenih mineralnih đubriva, mada zemljišta uglavnom sadrže dovoljne količine ovog elementa. Pojedine biljne vrste imaju veću potrebu za ovim elementom , kao na primer: uljana repica, kupus, luk, srednju potrebu ima šećerna repa, a malu žita.
Simptomi nedostatka ovog elementa su slični nedostatku azota, ali za razliku od nedostatka azota, prvi simptomi nedostatka sumpora se javljaju na najmlađem lišću. Ovaj nedostatak usporava rast biljaka i utiče na promenu boje lista u žuto-zelenu, stablo je skraćeno, a koren se izdužuje. Višak sumpora u zemljištu se retko javlja.
Milanka Miladinović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.984 sekundi