Obrada i čuvanje zrna kukuruza nakon žetve

Više
21 okt 2019 13:06 #38992 od Stojković-Jevtić Snežana
Stojković-Jevtić Snežana je napravio novu temu: Obrada i čuvanje zrna kukuruza nakon žetve
Obrada zrna kukuruza nakon žetve je jedna od najtežih operacija njegove proizvodnje.Naročito je veliki utrošak rada i sredstava na žetvi i obradi klipova. Obrada kukuruza se znatno komplikuje u vlažnim godinama , kada je žetvena vlažnost zrna dosta visoka čak i preko 35 % a vlažnost kočanke je do 55 %.
Jedini pouzdan način da se sačuva sveže ubrano zrno je sušenje u sušarama. Posle dovođenja vlažnosti zrna na 13-14 % moguće ga je čuvati bezbedno u toku godine a i više godina bez kvarenja.

Pravilno izvršeno sušenje čuva kvalitet zrna i svodi na minimum gubitke hranljivih materija. Sušenje zrna za ljudsku i stočnu ishranu je racionalnije sa gledišta organizacije rada i ekonomski je efektivnije nego sušenje klipova, pošto se pri sušenju klipova neproduktivno rashoduje toplota i mehanička energija na otklanjanje vlage kočanke, nedovoljno se koristi prostor sušare i dosta teško se obezbeđuje ravnomernost zagrevanja i sušenja mase. Brzina sušenja je veća 15-20 puta nego klipova a rashod toplote na isparavanje vlage je oko dva puta manji. Okrunjeno zrno vlažnosti 13-14 % je postojanije nego u klipovima.Zrno kukuruza ima manju poroznost nego klipova te stoga njegovo čuvanje ne zavisi od promena atmosferskih uslova.
Produktivnost sušare zavisi od vlažnosti zrna a takođe i od izbora i održavanja temperaturnog režima. Efikasnost rada sušare biće utoliko veća ukoliko se pravilnije eksploatišu instalacije za sušenje.

Osušeno zrno kukuruza se može čuvati u :
-običnim podnim skladištima, dobro provetrenim gde pri čuvanju suvog zrna sa 13-14 % vlage visina gomile može biti i do 3,5 m
-u silosima za zrno

U procesu čuvanja neophodno je periodično kontrolisati stanje zrna .Prvenstveno treba posmatrati seme i motriti na njegovu boju i miris. Ako masa dobija nesvojstven joj miris i boju, zrno treba provetriti ili ohladiti.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.281 sekundi