M A K R O - O G L E D - KRMNOG BILJA- Ozimi stočni grašak i grahorica u smešama

Više
26 sep 2019 10:01 #38731 od Lazović - Đoković Nada
Lazović - Đoković Nada je napravio novu temu: M A K R O - O G L E D - KRMNOG BILJA- Ozimi stočni grašak i grahorica u smešama
M A K R O - O G L E D - KRMNOG BILJA-
Ozimi stočni grašak i grahorica u smešama 2018/19
SORTA Masa za siliranje Seno PRINOS
1 -Grašak Mraz 40t/ha 4,372 kg/ha
2 -Grašak Kosmaj 50t/ha 4,030 kg/ha
3 -Grahorica Neoplanta 9.3t/ha 3,888 kg/ha
Na jednom hektaru sejano u proseku oko 130-150 kg graška Kosmaj i oko 30-35kg ovsa.
Na jednom hektaru sejano u proseku oko 170-190 kg graška Mraz
Na jednom hektaru sejano u proseku oko 100-120 kg grahorice i oko 30-35kg ovsa.
Agrotehnika
Predusev Kukuruz 20-09-2018
Osnovno đubrenje NPK 16:16:16 250kg/ha 20-11-2018
Osnovna obrada Oranje 20-11-2018
Predsetvena priprema Drljača 20-11-2018
Setva Mehanička sejalica 21-11-2018
I - Prihrana Osoka 5t/ha 01-03-2019
II - Prihrana Urea (32%N) 160kg/ha 20-04-2019
Žetva 17-07-2019
• Osnovna obrada zemljišta za ozimi grašak i grahoricu obavlja se na isti način kao i za ozimu pšenicu.
• Predsetvena priprema treba da obezbedi dobru poravnatost zemljišta, jer to dovodi do lakše i kvalitetnije kosidbe.
• Pravovremena upotreba mineralnih đubriva utiče na postizanje visokih prinosa i potrebno je oko 45 kilograma azota i 60 do 80 kilograma fosfora i kalijuma po hektaru.
• Ozimi stočni grašak i grahoricu treba sejati tokom druge polovine septembra ili početkom oktobra.
• Stočni grašak i grahorica mogu da se gaje kao čist usev ili u smeši sa strnim žitima. U prvom slučaju potrebna količina semena za setvu iznosi oko 150 kilograma graška i 120 kilograma grahorice po hektaru. Setva graška ili grahorice sa strninama izaziva manje poleganje graška i kvalitetniji prinos zelene mase. U tom slučaju navedenoj količini semena graška ili grahorice potrebno je dodati između 30 i 35 kilograma najčešće ovsa, ječma ili pšenice.
• Grašak i grahorica se obično seju žitnim sejalicama, uz međuredni razmak 12,5 centimetara i na dubinu između četiri i pet centimetara. Obavezna mera nakon setve je valjanje.
• Sorte uobičajeno klijaju i obrazuju vegetativne organe na četiri-pet stepeni i odlikuju se izvrsnom otpornošću na niske temperature u našim agroekološkim uslovima.
• Ako se usev gaji za zelenu krmu, treba ga kositi onda kada počne obrazovanje prvih mahuna, a ako se grašak i grahorica seju sa strnim žitima, ne treba da dođe do njihovog klasanja ili metličenja. Najbolji kvalitet sena obezbeđuje se košenjem tokom punog cvetanja i nalivanja donjih mahuna, odnosno klasanja i metličenja, ali ne i cvetanja strnina. Kosidba graška i grahorice u vreme punog obrazovanja mahuna, kada je sadržaj proteina najviši, namenjena je spravljanju silaže.
• Ozimi grašak postiže sigurne prinose 40-60 tona zelene krme po hektaru, odnosno između 8-12 tona sena po hektaru uz oko 20 odsto proteina u suvoj materiji. Prinosi zelene krme ozime grahorice iznose 30-50 tona zelene krme po hektaru i 8-12 tona sena odličnog kvaliteta.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.321 sekundi