Primena mineralnih djubriva u zavisnosti od fenofaze razvoja kukuruza

Više
24 jun 2019 12:09 #37869 od Rangelov Ivan
Primena mineralnih đubriva u zavisnosti od fenofaze razvoja kukuruza
Pošto nije ispunjen plan jesenje setve ozimih strnih žita, kukuruz je posejan na 25-30% više površina nego što je to inače plan setve ove najvažnije ratarske kulture na području naše zemlje, pa i teritorije nišavskog okruga. Na terenu pomenutog okruga razlikuje se situacija u pogledu vremena setve, faze razvoja, primenjene agrotehnike. Pojedini proizvođači žurili su sa setvom i posejali kukuruz već krajem marta-početkom aprila. Požurili su sa setvom plašeći se trenutnog deficita u vlagi u zemljištu i oteženim uslovima za nicanje. Povećali su dubinu setve, brzo izgubili korisnu vlagu, rizikovali sa preranom setvom. Srećom nije bilo štete od kasnih prolećnih mrazeva. Ovi usevi ipak uglavnom nisu poželjnog sklopa biljaka, retki su ili čak vrlo retki. Mnogi proizvođači bili su prinuđeni i da presejavaju useve kukuruza tako rane setve. Naime štete od ptica kao i velika najezda žičnjaka sa nailaskom prvih talasa kiša, značajno su u periodu nicanja proredili parcele posejane kukuruzom. Ovi usevi koji su uspeli da prežive nalet štetočina i glodara u odličnom su stanju, napredniji u fenofazi porasta i razvića, u fenofazi 11-13 listova. Veći deo useva posejan je posle talasa kiša i stvaranja povoljnih uslova za setvu, u poslednjoj dekadi aprila. Ovi usevi formirali su odlične sklopove i trenutno su u fenofazi 7-9 listova. Dobro urađena agrotehnika, dobro đubrenje, kvalitetna i duboka obrada zemljišta posebno su dale doprinos dobrom izgledu useva na pojedinim parcelama. Međutim kukuruz je ovog proleća na velikom delu površina posejan u monokulturi i na prolećnom oranju. To su preduslovi za očekivanje slabijih prinosa, ali nadamo se da će povoljne vremenske prilike u toku daljeg toka vegetacije doprineti postizanju dobrih prinosa kukuruza.
S obzirom na uglavnom prolećno oranje, izostalo je uglavnom i kvalitetno startno đubrenje, koje i inače izostaje na parcelama mnogih proizvođača. Primena stajnjaka koja je sve ređa iz godine u godinu pokazuje se kao osnov za postizanje visokih prinosa ove kulture svake godine, čak i uslovima ekstremnih suša. Naravno ukoliko je praćena primenom određenih količina mineralnih đubriva i duboke jesenje osnovne obrade zemljišta. Kako su ove mere izostale na najvećem broju parcela, to je preporuka da se primene veoma bitne mere nege, pre svega međuredna obrada zemljišta, poželjna bar dva puta, prihrana azotom, sa oko 60kg/ha čistog azota, u obliku 200kg/ha KAN-a ili 150kg/ha AN-a. Kako je izostalo i startno đubrenje fosforom i kalijumom, poželjno je obaviti i folijarnu prihranu mineralnim đubrivima sa višim udelom kalijuma, poput NPK(19:9:27), ili NPK10:10:40), ili drugih sličnih formulacija NPK mineralnih đubriva. Kukuruz se nalazi u fenofazi intenzivnog porasta kada treba izvršiti korekciju u mineralnoj ishrani. Pored toga međurednom obradom zemljišta stvorili bi se povoljni vodno-vazdušni i hranidbeni režim zemljišta, a ujedno razbila pokorica stvorena usled jakih i čestih kiša i stvorili uslovi za bolju akumulaciju vode u zemljištu u daljem periuodu vegetacije.
PSSS Niš Rangelov Ivan

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.783 sekundi
Powered by Kunena Forum