Slabo razvijeni usevi ozimih strnih žita u poređenju sa prethodnim godinama

Više
27 mar 2019 10:04 #36866 od Lazović - Đoković Nada
Lazović - Đoković Nada je napravio novu temu: Slabo razvijeni usevi ozimih strnih žita u poređenju sa prethodnim godinama
Posejano je u Pčinjskom okrugu ukupno oko 5000 hektara ozime pšenice i oko 500 hektara ozimog ječma, što je manje u odnosu na proizvodnu 2017/2018 kada je pod ozimom pšenicom bilo 16.000 hektara, a pod ječmom oko 2.000 hektara.
Za ovo doba godine jako su slabo razvijeni usevi ozimih strnih žita u poređenju sa prethodnim godinama.
Pšenica posejana u oktobru i novembru nalazi se u fazi od tri lista do tri bočna izdanka. Stanje je vrlo šaroliko kod rano posejanih useva usled suše i neujednačenog nicanja tokom prve polovine novembra. Usevi posejani krajem novebra i početkom decembra 2018. godine nalaze u fazi bokorenja, što znači jedan bočni izdanak i ujednačeniji su u rastu. Ozimim usevima pšenici, ječmu, raži pogodovale bi obilnije padavine u aprilu i maju. Pored padavina, usevima bi pogodivale i umerene temperature oko prosečnih vrednosti za april i maj, odnosno oko 12 stepeni u aprilu i 17 ili 18 stepeni u maju.
Takvi vremenski uslovi bi omogućili tako slabije razvijenim biljakama da sporije prolaze kroz faze porasta stabla (vlatanja) i kasnije i formiranje i nalivanje zrna. Proizvođači treba sada da obrate pažnju na drugu prihranu useva i na pojavu korova, jer će njihovo napredovanje biti lakše zbog slabije razvijenih useva.
Prema podacima RHMZ, stanje vlage u zemljišta Pčinjskog okruga od početka godine je bilo oko 70 litara padavina po metru kavdratnom, a višegodišnji prosek je oko 90 litara po metru kvadratnom.
Sredinom aprila kreće setva kukuruza, suncokreta i soje. Bilo bi dobro da padne obilnija kiša kako bi se popravila vlaga i u dubljim slojevim zemljištima.
U poslednjih 20 godina retke su godine sa povoljnim vremenskim uslovima za rast I razvoj kukuruza. Uglavnom su preovladavale godine sa visokim temperaturama i malom količinom padavina. Često se dešavalo da u pojedinim godinama imamo dovoljnu količinu padavina, optimalne prosečne temperature ali sam raspored padavina i temperatura je znala da u pojedinim fazama generativnog razvoja kukuruza bude znatno negativana u odnosu na potrebe biljaka u tim fazama što se odražavalo na znatno smanjenje prinosa.
Što se tiče predstojeće setve kukuruza proizvođačima se nude hibridi kukuruza sa znatno većom tolerantnošću na sušu. Tolerantnost novih hibrida kukuruza na sušu se ogleda u ranom porastu, brzom porastu u ranim fazama razvoja, efikasnom korenovom sistemu sposobnom da apsorbuje vlagu iz dubine zemljišta, položaju listova i naprednoj kontroli stoma zbog efikasnijeg korišćenja vode, plodnijem stvaranju polena i sinhronizaciji metličenja i svilanja, usađenijem zrnu što vodi sigurnijem nalivanju zrna, stejgrin efektu, manjoj potrošnji vode za kilogram prinosa. Sva ova genetička poboljšanja preporučuju ove hibride u cilju obezbeđivanja stabilnije proizvodnje u sušnim uslovima.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.336 sekundi