PRISTUPI U ĐUBRENJU BILJNIH VRSTA

Više
21 feb 2019 12:51 #36295 od Pantelić Ljubodrag
Pantelić Ljubodrag je napravio novu temu: PRISTUPI U ĐUBRENJU BILJNIH VRSTA
Pristupi u đubrenju biljnih vrsta


Osnovni zadatak koji se postavlja pred poljoprivredne proizvođače je povećanje prinosa po jedinici površine.Za izvršavanje ovog zadatka neophodno je primeniti veliki broj agrotehničkih mera,gde đubrenju biljaka pripada značajno mesto.Dakle, đubrenje je jedan značajan činilac povećanja prinosa u biljnoj proizvodnji. Jedino pravilnom primenom đubriva, biljke u potpunosti mogu realizovati svoj potencijal rodnosti i ostvariti visok i kvalitetan prinos.U ostvarenju ukupnog prinosa,izbalansiranoj ishrani pripada 30-70% od svih faktora koji utiču na povećanje prinosa u zavisnosti od ekoloških uslova i vrste gajenih biljaka.
U ishrani, biljke koriste veliki broj hranljivih elemenata.Većinu njih, nalaze u zemljištu u potrebnim količinama.Međutim,pojedine elemente kao što su azot,fosfor,kalijum,biljke usvajaju, iznose, prinosom u većim količinama,pa se ovi elementi moraju redovno dodavati putem đubrenja.Glavni izvor deficitarnih hranljivih elemenata za biljke su mineralna đubriva.
Đubrenje je složena mera, pri čijem planiranju treba uzeti u obzir veliki broj činilaca od kojih zavisi efikasnost primene ove agrotehničke mere.Za primenu konkretnih agrotehničkih mera, za povećanje prinosa i upotrebu đubriva,neophodno je znati potrebe gajene biljne vrste i genotipe u hranivima,ukupne količine hraniva u zemljištu,kao i one pristupačne biljkama.Iz napred navedenog,može se zaključiti da univerzalni sistem đubrenja ne postoji,već njegovu primenu treba prilagoditi uslovima,ratličitim biljnim vrstama,kao i pojedinim sortama i hibridima.Svaka biljna vrsta ima specifične zahteve u pogledu vrste hraniva,odnosno hraniva u đubrivima,vremenu i načinu primene đubriva.
Kod izbora načina primene i vrste đubriva (element,hemijski oblik,agregatno stanje) moraju se uvažavati agronomski i ekonomski razlozi.Naime,đubriva moraju biti čvrsta,tečna i gasovita,zatim, različita koncentracija hraniva, načina primene, ponašanje u zemljištu (podrumskog dejstva,većeg ili manjeg iskorišćavanja,kao i različitog uticaja na fizičko- hemijske osobine zemljišta) i cene po jedinici aktivne materije.
Prisustvo velike heterogenosti različitih tipova zemljišta u pogledu njihove plodnosti ukazuje da je pri đubrenju pojedinih biljnih vrsta neophodno iznalaziti optimalne količine đubriva ,pri čemu se moraju uzimati u obzir:
- biljna vrsta
- sorta ili hibrid
- tip zemljišta i plodnost
- planirani prinos
- vrsta đubriva
- predkultura
- vremenski uslovi itd.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.501 sekundi