Ђубрење обрадивих површина у Шумадији

Više
27 dec 2018 10:42 #35537 od Popović Dobrivoje
Popović Dobrivoje je napravio novu temu: Ђубрење обрадивих површина у Шумадији
Агропедолошка својства и агрохемијске анализе су полазна основа за избор, време и начин употребе ђубрива за обрадиве површине Шумадије.

ЂУБРИВА У ТЕХНОЛОГИЈИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ:

Врста ђубрива О Р Г А Н С КА М И Н Е Р А Л Н А

Приоритет употребе КОМПЛЕКСНА (МЕШАНА) NPK N - азотна
СГОРЕЛИ ГОВЕЂИ СТАЈЊАК 10 : 30 : 20 K A N
СГОРЕЛИ ОВЧЈИ И КОЊСКИ 8:24:16 U R E A
ЖИВИНСКИ СТАЈЊАК 16:16:16, 15:15:15 A N
СВИЊСКИ СТАЈЊАК 12:52:00
ОСОКА 10:48:00
ЗЕЛЕНИШНО, КОМПОСТ

1. Треба нагласити да је неопходна употреба свих врста ђубрива како органских тако и неорганских.
2. Од органских предност, испред свих, има сгорели стајњак ( говеђи, овчји, свињски, живински...)
3. Минерална ђубрива су свакако незаобилазна у биљној производњи. Мешана и комплексна ђубрива са комбинацијом основних елемената ( N:P:K) су неопходна у свим варијантама а наравно у зависности од садржаја у земљишту појединих компонената као и наредне биљне структуре
Препоручују се :
- комбинација са више фосфора (P) и калијума (К), за воћњаке, винограде, вишегодишње легуминозе, кромпир, поврће (10:30:20), ( 8:24:16) .
Фосфор и калијум су неопходни не само као градивни елементи него за очување виталности, здравственог стања биљака.
У ширем смислу могу да се користе и комбинације (16:16:16), (15:15:15).
Фосфорна ђубрива ( суперфосфат), неопходан је и могућа је примена тз. MAP-а у случајевима када су обрадиве површине богате у К- калијуму.
Иначе начин употребе и примена наведених ђубрива укључујући и органска и минерална ј е, заоравањем. Зашто? Због продуженог процеса, код органских минерализација, а свих заједно продуженог времена искоришћавања ( 4-5 година) тј. усвајања од стране кореновог система из раствора у обрадивом слоју. Пожељно је заоравање с кречњаком заједно!!!
4. Потребе за N- азотом се задовољавају кроз све начине употребе органских као и комплексних минералних ђубрива тј. мешаних. Додатне или недостајуће количине N-азота уносе се за сваки вегетативни период са тз. азотним ђубривима , кречним или или амонијачним у зависности да ли је супстрат киселе или мање киселе тј. неутралне реакције.
5. Приближно оптимум у технологији биљне производње је избор повољних комбинација више врста расположивих врста ђубрива. Такав стручни приступ је у суштини и неопходан.
Дипл.инг Добривоје Поповић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.074 sekundi