Setva-najvažniji posao u poljoprivredi ove jeseni

Više
30 sep 2018 23:37 #34515 od Gavrilović Vladica
Optimalni rokovi za setvu ozimih strnih žita ove jeseni, počinju krajem septembra i početkom oktobra.
Najvažnije preporuke koje se mogu dati poljoprivrednim proizvođačima za ovojesenju setvu su:
- kvalitetna priprema zemljišta,
- setva deklarisanog semena i
- povećana upotreba mineralnih đubriva u predsetvenoj pripremi (350-450 kg NPK po 1 ha) zavisno od kvaliteta zemljišta na kojoj se vrši setva. Na našim zemljištima je primetan akutan nedostatak P i K,pa iz tih razloga treba koristiti formulacije mineralnih hraniva koja imaju manji sadržaj N a povećan sadržaj P i K, npr. 8:16:24,8:24:16,10:20:30 itd.
Od kvaliteta obavljene setve zavisiće i razvoj useva. Veoma je bitno dobro pripremiti zemljište, položiti seme na odgovarajuću dubinu (4-5 cm),okružiti seme sa dovoljno usitnjenog zemljišta i sa dovoljnom količinom vlage, obaviti valjanje zemljišta i najvažnije sve to obaviti na vreme, kako bi usev ušao dobro pripremljen u zimu.
Imajući u vidu povoljne uslove za setvu, treba količinu semena za setvu prilagoditi sortnim karakteristikama svake od žitarica. Preporučujemo da količine semena za setvu budu sledeće:
-pšenica 250-280 kg/ha
-ječam 180-200 kg/ha
-tritikale 220-240 kg/ha
Sa svakim danom zakašnjenja u setvi od optimalnog roka, treba povećati količine semena za setvu za 5 %.
Razlozi za ovakvu preporuku su sledeći: pri ovako naizgled retkoj setvi omogućava se bolje bokorenje biljaka, ravnomernija ishrana, kao i ravnomernije uzimanje vode i iskorišćavanje svetlosti, što automatski dovodi do povećanja prinosa, a ti prinosi mogu dostići 6-10 t/ha što je i osnovni cilj. Za postizanje ovakvih prinosa potrebna je u kasnijem periodu i odgovarajuća mineralna ishrana, nega i zaštita useva.
Nakon nicanja useva treba obići zasejane parcele i izvršiti pregled istih kako bi se ustanovilo da li je došlo do pojave biljnih vaši ili najezde glodara. Ukoliko su se pojavile treba izvršiti zaštitu useva odgovarajućim hemijskim preparatima.

PSSS Negotin, dipl.ing.polj. Vladica Gavrilović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.267 sekundi
Powered by Kunena Forum