MEĐUREDNA OBRADA ZEMLJIŠTA U KUKURUZU

Više
02 jun 2016 12:14 #29444 od Cvetković Srđan
Međuredna obrada, kultivacija ili špartanje jedna je od najznačajnihjih mera nege useva kukuruza. Njome se postiže provetravanje površinskog sloja zemljišta, pogotovo u uslovima visoke vlage ili u slučaju zabarivanja zemljišta. U uslovima suše na ovaj način čuva se vlaga u dubljim slojevima, jer se kultivacijom prekida kapilaritet zemljišta i sprečava isparavanje vode. Kultiviranjem se takođe vrši i razbijanje zemljišne pokorice, koja negativno utiče na gajene biljke. Time se vrši rastresanje površinskog sloja zemljišta pa se voda ravnomernije upija i sprečava se gubljenje vlage. Međurednom obradom zemljišta u usevu kukuruza vrši se i suzbijanje korova i provetravanje zemljišta,što pozitivno utiče na intenziviranje mineralizacije organske materije u zemljištu. Međuredna kultivacija je od posebnog značaja u organskoj biljnoj proizvodnji, u kojoj nije dozvoljena primena klasičnih herbicida.

Neophodno je odrediti adekvatnu zaštitnu zonu za kultiviranje, odnosno, ostaviti desetak cm s obe strane reda neobrađenim,pri čemu kod kukuruza u ranijim fazama ta zona može biti uža, a u kasnijim šira. Prvo međuredno kultiviranje kod kukuruza može se obaviti već kada kukuruz iznikne, odnosno kada se ukažu redovi. Naredna kultiviranja u zavisnosti od potrebe drugo i treće trebalo bi vršiti do sklapanja redova, odnosno dok je omogućeno normalno kretanje traktora i agregata za kultiviranje kroz usev. Dubina kultiviranja zavisi od uzrasta kukuruza, pri čemu je u fazi od 3 – 5 listova dubina manja i obrnuto. Različita je i brzina kretanja traktora - kod nižeg kukuruza sporija, a u kasnijim fazama razvića biljaka - veća brzina. Ukoliko je brzina kretanja suviše velika, a biljke niske u porastu veoma često može doći do zatrpavanja biljaka. Takođe potrebno je voditi računa o dubini rada ove agrotehničke mere, ali isto tako i širini zaštitne zone, kako ne bi oštetili koren ili stablo biljaka.

Dubina međuredne kultivacije treba da bude različita u zavisnosti od intenziteta zakorovljenosti i faze razvića biljaka kukuruza. Prva kultivacija obavlja se na dubini 10-12 cm, druga na 6-8 cm i treća 5-6 cm. Broj kultiviranja zavisi od uzrasta biljaka i količine padavina. Preporuka je da kukuruz treba kultivirati posle svake obilnije kiše, kako bi se konzervirala vlaga, dodao vazduh korenovom sistemu i razbila eventualna pokorica, sve dok traktor može ući u njivu, a da ne ošteti usev, ali ne manje od dva puta. Prilikom međuredne kultivacije obično se i izvodi prihranjivanje biljaka kukuruza azotnim đubrivima.


Srđan Cvetković, dipl.ing.poljoprivrede

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.583 sekundi
Powered by Kunena Forum