Poviljan vodni režim u navodnjavanju

Više
09 jul 2019 10:57 #38114 od Aleksić Valentina
Kako najčešće padavine nisu dovoljne da zadovolje potrebe biljaka, navodnjavanjem se uspostavlja povoljan vodni režim koji omogućava optimalne uslove za rast i plodonošenje biljaka. Pod režimom navodnjavanja podrazumeva se jedinstvo svih karakteristika zalivanja, normi navodnjavanja i broja i rokova zalivanja.
Voda ima veliki značaj za pravilan razvoj biljke. Zadatak navodnjavanja jeste da reguliše neophodan vodni, vazdušni, toplotni, mikrobiološki i mineralni režim zemljišta, odnosno da obezbedi optimalne uslove za rast i razvitak biljaka u različitim vremenskim uslovima
Na navodnjavanim zemljištima potrebno je stvoriti i regulisati povoljan vodni režim u toku vegetacionog perioda za razne faze razvoja biljaka u datim klimatskim, zemljišnim i agrotehničkim uslovima. To se postiže primenom odgovarajućeg režima i tehnike navodnjavanja.
Režim navodnjavanja mora da zadovolji sledeće zahteve:
• da je usaglašen sa potrebama biljaka za vodom u svakoj njenoj fazi razvoja pri ekonomičnom iskorišćenju vode za navodnjavanje za dobijanje visokih prinosa i obezbeđenje potrebnih rokova sazrevanja pri određenoj agrotehnici;
• da utiče na povišenje proizvodne sposobnosti navodnjavanog zemljišta, ne dozvoljavajući njegovu eroziju, zabarivanje i zasoljavanje. U zavisnosti od promena klimatskih, poljoprivrednih i agrotehničkih uslova režim navodnjavanja biljaka menja se u toku godine, a takođe, i u pojedinim njegovim periodima. Za projektovanje sistema za navodnjavanje potrebno je poznavati sve moguće promene, kao i ukupnu količinu vode za svaku kulturu u toku vegetacionog perioda.
Režim navodnjavanja računa se sledećim redosledom:
• određuju se rokovi i trajanje vegetacije kultura;
• određuje se evapotranspiracija biljaka i njena promena u toku vegetacionog perioda;naime gubitak vode isparavanjem u zavisnosti od temperature zemljišta;
• određuje se dubina aktivnog sloja zemljišta u raznim fazama razvoja određene kulture;koja ujedno predstavlja I dubinu prokvašavanja zemljišnog sloja;
• određuje se prirodna zaliha vode za kulturu i njena dinamika u vegetacionom periodu (početne rezerve vode u zemljištu, podzemna voda) u aktivnom sloju zemljišta;
• određuje se veličina i raspodela atmosferskih padavina, naročito, efektivnih padavina, koje dolaze u zemljište i koje biljka može iskoristiti u toku godine i u toku vegetacionog perioda i njihova promena po godinama;
• određuje se potrošnja vode i njena dinamika ili veličina norme navodnjavanja za kulture, kao i dinamika promene dnevne potrošnje vode određene kulture po fazama njenog razvoja;
• određuje se norma zalivanja za različite faze razvitka biljaka;
• određuju se rokovi i turnusi zalivanja;
• određuju se dozvoljene donje, odnosno, gornje granice vlažnosti u aktivnom sloju zemljišta u kojim treba da se kreće dostupna voda za biljke u toku vegetacionog perioda (u raznim njihovim fazama razvoja).

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.376 sekundi
Powered by Kunena Forum