Хемијска прореда плодова јабуке

Više
13 maj 2020 11:57 #41088 od Janković Zoran
Хемијска прореда плодова је од почетних експеримената са скромним бројем препарата, постала редовна помотехничка мера у великом броју засада јабуке, са читавом палетом препарата различитог механизма дејства. Редовна примена мера хемијске прореде омогућава стандард 3К (количина, квалитет, континуитет). Посебан значај ова мера може имати у засадима у којима су помешана стабала великог родног потенцијала и стабла нормалне или слабије оптерећености родом. Третирањем се доприноси проређивању стабала оптерећених родом, док на остала стабла неће имати значајан утицај, чиме се доприноси уједначавању засада и елиминисању делимичне алтернативности у рађању. Поред побољшања квалитета плодова у смислу величине и обојености, смањена су и оштећења плодова од стране јабукиног смотавца у односу на нетретирана стабла, где се плодови налазе у гроздовима.
Постоји велики број хемијских препарата, који су регистровани за прореду. Препарате можемо поделити у групе хормонских и нехормонских препарата. Сваки препарат има специфичан начин деловања, а самим тим је и технологија примене различита. Величина плода, концентрација и доза препарата, сорта и старост воћака, као и метеоролошке прилике утичу на одређивање оптималног времена третмана и средства које примењујемо. Иако су механизми деловања препарата различити, принцип је исти и заснива се на особини биљке да одбацује вишак плодова. Када биљка доживи стрес појачава се одбацивање плодова, тако да прореда представља контролисано изазивање стреса у циљу постизања жељеног резултата.
На први поглед извођење хемијског проређивања на великој површини скопчана је са великим ризиком. Међутим, проблем није објективне, већ субјективне природе. Сви неуспеси у третирању последица су непрецизног рада и површног начина одређивања момента третирања.Како би дошло до жељених резултата потребно је да се поштују одређена правила и процедуре у поступању.
Дефинисање циља је на првом месту. Шта желимо да постигнемо проредом? Иако крупноћа плодова зависи од бројних чинилаца, мером прореде се на то може утицати у великој мери.
Познавање карактеристика засада као што су сортимент, старост, бујност помаже доношењу правилних одлука. Не реагују све сорте исто на све препарате. Постоје сорте које се лако проређују (ајдаред, грени смит...), где се користе ниже концентрације или се третман врши при већем пречнику плода, као и сорте (на пр. Златни делишес) које се теже проређују, па се концентрација препарата подиже или се комбинују препарати у једном или више третмана.
Праћење и познавање метеоролошких прилика је изузетно значајно за одређивања момента третирања. Стабилни временски услови пре, у току, а нарочито после обављеног третмана морају бити стабилни. Пресудна су два дана након обављеног третмана. Нагла промена временских прилика (температура и влажност ваздуха, облачност и падавине) могу довести до негативних ефеката. Може доћи до ситуације да се плодови не прореде довољно или да буде проређено више од жељеног. Због чињенице да на временске услове не можемо да утичемо, потребно је прилагодити се њима.
Праћење фенологије почети на време на репрезентативном узорку и вршити га редовно. Редовним мерењем плодова може се утврдити динамика пораста, на основу које можемо раније испланирати тренутак третмана појединих делова засада.
За третман користити што чистију воду, температуре што ближе температури ваздуха. Атомизери и прскалице који се користе морају бити исправни и правилно баждарени, а дозирање прецизно. Пожељно је између два третмана атомизер опрати чистом водом, а тек онда пунити раствором.
Цео поступак, почев од регистровања фенолошких података, праћења временских прилика, употребљених препарата и њихових концентрација и доза, све до ефекта проређивања, потребно је евидентирати и анализирати у циљу сагледавања резултата третмана и уочавања евентуалних пропуста, а ради њиховог елиминисања у наредним годинама.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.615 sekundi
Powered by Kunena Forum