Заштита ускладиштених плодова воћака-Биљана Николић

Više
04 nov 2019 12:22 #39121 od Nikolić Biljana
Заштита ускладиштених плодова воћака-Биљана Николић
Заштита ускладиштених плодова воћака није ни једноставна , ни лака. Да би се остварили добри резултати потребно је применити низ мера и то како у воћњацима током гајења воћака, тако и у складиштима током чувања воћа.
У воћњацима треба што боље спровести различите фитосанитарне мере, а пре свега треба редовно уклањати презимеле изворе инокулума (мумифициране плодове, лишће, рак-ране и изумреле гране), те редовно уклањати све оболеле плодове у току вегетације, како би се смањио инфекциони потенцијал разних патогена. Препоручује се и гајење толерантних или отпорних сорти воћака на значајније патогене, а током вегетације посебну пажњу треба посветити хемијској заштити, како би се плодови што боље сачували од напада патогена и штеточина, при чему велики значај има последње третирање пред бербу плодова (каренца) о чему треба посебно водити рачуна.
Смањењу појаве складиштених билести плодова током чувања у складиштима или хладњачама доприноси читав низ мера: берба оптимално зрелих плодова, избегавање повређивања плодова при берби, транспорту и манипулисању, сортирање и одвајање свих повређених и оболелих плодова пре уношења у складиште или хладњачу, дезинфекција амбалаже и складишта пре уношења плодова, коришћење оптималног режима складиштења са нагласком на оптималну температуру, влажност и садржај CО2 и етилена, уз доследно поштовање посебних захтева појединих чинилаца за сваку складиштену врсту и сорту воћа.
Хигијена је изузетно значајна за квалитетно, дуготрајно и успешно чување разних врста воћа у складиштима или хладњачама, а она подразумева читав комплекс мера који започиње од пројектовања, односно избора локације и конструкције складишта или хладњаче, па све до свакодневног и потпуног спровођења система разних санитарних мера. При пројектовању хладњаче потребно је посебно водити рачуна о локацији, како објекат не би био подигнут у близини ђубришта, извора аерозагађења, хидрозагађења итд. Објекат мора бити правилно конструисан, од материјала који се може чистити и прати, и не сме бити погодан за развој инсеката и глодара. Цео објекат мора бити заштићен одговарајућим мрежама и решеткама од животиња које улазе у круг хладњаче, инсеката који долазе ваздухом за прветравање и глодара који долазе преко канализационе мреже. Важно је пројектом одвојити ,,чист,, од ,,нечистог,, дела. Вода којом се хладњача снабдева мора бити хигијенски исправна у складу са законским прописима. Санитарне просторије и инсталације у хладњачи морају бити пројектоване тако да се чишћење може обавити лако и успешно. Такође мора се водити рачуна о условима пријема плодова, одржавању хигијене у току сортирања, паковања, и складиштења, одвајању отпадака од линије сортирања и паковања, одржавању хигијене радника, алата, машина, погона.
Коморе у хладњачи треба дезинфиковати најмање два пута годишње. Чишћење и прање се обавља када је комора празна и у њој температура око петнаест степени. У старим хладњачама зидови комора су малтерисани и кречени, па се при дезинфекцији скида стари премаз и наноси нов, коме је обично додат раствор хлорамина. Код савремених хладњача, које су грађене панелима, хигијена се лако одржава, јер је унутрашња облога панела алуминијумски или челични бојени лим.
Прање зидова се обавља помоћу компресора, топлом водом под притиском. За дезинфекцију се могу користити једињења на бази хлора (Nа-хипохлорит, Ca- хипохлорит, хлорамин), квалитетна амонијумова једињења као што су Мерипол BQ, Цeтавлoн, амфолитна једињења (Тего), као и различите смеше дезинфекционих средстава (формалин, хлорни креч-сода..).
Модерна технологија складиштења разних врста воћа има превасходно за циљ потпуну контролу процеса дисања, сазревања и старења плодова и њихово одржавање са што вишом виталношћу, што све заједно утиче на повећање њихове природне отпорности на проузроковаче болести, као и на способност да залечују ране.
Уколико се економски губици током чувања воћа у складиштима желе смањити на толерантну меру код нас би хитно требало више радити на увођењу и већем коришћењу модификованих и контролисаних атмосфера за чување плодова воћака.
Коришћена литература Заштита ускладиштених биљних производа од штетних организама, Др Петар Кљајић, уредник
ПССС Смедерево
Биљана Николић, дипл.инж.пољ.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.284 sekundi
Powered by Kunena Forum