Mineralna ishrana (đubrenje) leske-Jocković Milorad, dipl.ing.

Više
22 jun 2018 12:11 #33437 od Jocković Milorad
Mineralna ishrana zasada jedna je od najvažnijih agrotehničkih mera u gajenju leske. Prvenstveno je bitno da se pre podizanja zasada lešnika ispita hemijski sastav zemljišta, kako bi se konstatovali nedostaci makroelemenata u zemljištu i po preporuci moglo obaviti meliorativno đubrenje i hemijska popravka zemljšta. Preporuka je i da se uradi i kontrola mehaničkog sastava zemljišta kako bi se popravio i mehanički sastav zemljišta. Ako se ispoštuju sve preporučene mere može se očekivati da zasad praovovremeno stupi u punu rodnost i da donosi visoke prinose. Naravno tokom godina rasta i plodonošenja veoma je bitna redovna mineralna israna, kako po količini i vrsti đubriva tako i po rasporedu odnosno vremenu primene istih. Za zasade leske u punom rodu sa projektovanim prinosom od oko 2 tone lešnika po hektaru, orjentacione norme su:
80kg azota (N)/ha godšnje,
40kg fosfora (P)/ha godišnje,
160kg kalijuma (K)ha godišnje.
Vrlo je bitno da se ove vrednosti mogu razlikovati u zavisnosti od starosti biljke, vrste zemljišta i očekivanog prinosa, zato je preporuka da se hemijska analiza zemljišta radi svake IV-V godine. Mešana mineralna đubriva NPK (6-12-24) treba deponovati na jesen i najbolje u zonu korenovog sistema po mogućstvu depozitorima, u suprotnom treba po razbacivanju obaviti mehanizovanu obradu (tanjiranje ili freziranje) kako bi se mineralno đubrivo unelo u zemljište. Formulacija NPK đubriva zavisi od hemijskog sastava zemljišta i količine makroelemenata u njemu. Azotna (N) prihrana se obavlja u proleće u periodu februar-april najbolje 2/3 od preporučene količine i to najbolje u dva puta a preostalu 1/3, od preporučene količine, u periodu oktobar-novembar. Ova jesenja azotna prihrana je bitna iz razloga što je koren leske aktivan preko cele godine i da bi se što bolje formirao rodni potencijal za narednu godinu. Takođe se preporučuje i folijarna prihrana leseke u periodu juni-avgust sa folijarnim đubrivima koja u sebi sadrže Bor, Magnezijum i Kalcijum, zato što su to mikroelementi koji značajno utiču na formiranje generativnih organa leske koji se formiraju u ovom periodu.
Korišćena literatura:"Gajenje leske" Ministarstvo poljoprivrede, kao i saznanja sa I seminara o gajenju leske održanog u Novom Sadu 2018.
dipl.ing.Milorad Jocković

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.400 sekundi
Powered by Kunena Forum