Osnovni preduslovi za gajenje brusnice

Više
22 dec 2017 08:08 #30994 od Marković Boban
Marković Boban je napravio novu temu: Osnovni preduslovi za gajenje brusnice
Osnovni preduslovi za gajenje brusnice
Na ovim našim terenima brusnica kao voćna vrsta do pre par godina bila je prilično nepoznata. Nakon njenog može se reći protežiranja u stručnim publikacijama i kroz ostale medije po pitanju hranjivih i zdravstvenih svojstava koji se ogledaju u njenoj kako hranjivoj i biološkoj vrednosti tako i da je izvor antioksidanata, došlo je do blage zainteresovanosti i ekspanzije sadnje ove voćne vrste. Međutim, sve ovo se radi više u hobi formi, bez ispitanog sortimenta gde su zastupljene evropske i američke sorte, na malim površinama bez jasnog predznanja o optimalnim odnosno povoljnim agro-ekološkim činiocima koji su osnovni preduslov za njeno uspešno i isplativo gajenje. Njih na prvom mestu čine klimatski uslovi, količina vlage i naravno samo zemljište kao osnovni činilac.
- Zemljište mora da ispunjava na prvom mestu tri osnovna uslova a to su da je blago glinovito i da je humusno (3-4%) sa određenom ph vrednošću. Parcele na kojima se planira sadnja trebaju da su pod blagim nagibom (2-4%), sa relativno visokim podzemnim vodama naročito u letnjem periodu (0.3-1.0 m). Međutim zemljišta koja su slabo ocedna i zadržavaju višak vode na manjoj dubini mogu biti veoma nepovoljna za rast i plodonošenje. Što se tiče ph vrednosti busnica se može gajiti na zemljištu koje je u parametrima od jako do umereno kiselog odnosno ph vrednosti od 3 do 5,5. Generalno gledano, zemljište treba da bude humusno i blago peskovito, nikako ravno jer zadržava površinsku vodu ako nije propusno, sa ph vednošću u granicama koselosti.
- U klimatske činioce na koje treba obratiti pažnju spadaju temperatura, količina padavina a sve je to usko povezano i sa dužinom vegetacionog perioda. Što se tiče temperatura treba razgraničiti temperature u periodu vegetacije i u periodu mirovanja. U vegetacionom periodu optimalne su od 15-28. Niže temperature usporavaju životne procese a samim tim produžavaju vegetaciju i vreme zrenja plodova. Visoke temperature sa druge strane su nepovoljne jer pojačavaju evaporaciju i pojavljuju se ožegotine na plodovima. Otpornost na niske zimske temperature je odlična. Vegetacioni period u našim uslovima gajenja trebao bi da bude oko 150 dana a to podrazumeva vreme od poslednjeg prolećnog mraza do prvog jesenjeg.
- Što se tiče potreba za vodom, posebnu pažnju treba obratiti prema količini vodenog taloga u vegetacionom periodu i on treba da bude do 300 ml sa dobrom raspoređenošću. Ova količina može da bude znatno manja ako imamo optimalnu visinu podzemnih voda međutim ako to nije slučaj onda treba razmišljati o sistemu za navodnjavanje koji je neophodan zbog plitkog korena koji jako oseća deficit vlage a samim tim se smanjuje kako prinos tako i kvalitet plodova. Navodnjavanje, zbog plitkog korena, ne mora biti sistemom kap po kap već može da se vrši i rasprskivačima odnosno orošavanjem.
Uz sve ovo da bi proizvodnja bila kvalitetna i berićetna normalno moraju da se primene i ostale mere nege koje podrazumevaju kako zaštitu od korova naročito u prve tri do četri godine od sadnje, tako i mere prihrane i po potrebi hemijske zaštite od biljnih bolesti i štetočina našta je brusnica prilično otporna.
Boban Marković
Dipl.inž.voćarstva i vinogradarstva
PSSS Smederevo

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.334 sekundi