Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Mart 13, 2018

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 40


Dana 13.03.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja regiona sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prolećna prihrana , savetodavac Smail Ejupović
2. 11:30 do 12:00 Zaštita maline , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama. Interesovanje (20) prisutnih bilo je na zavidnom nivou.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar