Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Jagodina

On Februar 28, 2018

At Jagodina

Posted by PSSS Jagodina

Categories: Dogadjanja, Najava Aktivnosti

Hits: 422


U periodu od 28.02.2018. do 02.03.2018. godine, održaće se zimska škola, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, Velika sala SO Svilajnac. Zimska škola počinje 28.02.2018. godine u 10:15 prema sledećem rasporedu:
28.02.2018.

28-02-2018.
   10:15 do 10:45 Sterilitet krava , savetodavac Verica Lazarevic
   10:45 do 11:15 Kukuruz-đubrenje , savetodavac Miodrag Simić
   11:15 do 11:45 Invanzivni štetni organizmi , savetodavac Ljiljana Jeremić
   11:45 do 12:15 Biologija oplodnje voćaka , savetodavac Igor Andrejić
   12:15 do 12:45 Način ostvarivanja podsticaja za osnivanje novih zadruga , savetodavac Ružica Đukić
   12:45 do 13:15 Podizanje zasada leske , savetodavac Ivana Gligorijević
   13:15 do 13:45 Nacionalni program , savetodavac Mira Miljković
   13:45 do 14:15 Zimska rezidba voćaka , savetodavac Dejan Jocić
   14:15 do 14:45 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Milanka Miladinović
   14:45 do 15:00 Hibridi kukuruza za berbu u klipu , eksterni predavač Dejan Milosavljević
   15:00 do 15:15 Kukuruz-sklop , eksterni predavač Aleksandar Urošević
   15:15 do 15:30 Zaštita kukuruza , eksterni predavač Saša Milosavljević
   15:30 do 15:45 Zaštita pšenice , eksterni predavač Nenad Mitrović

01-03-2018.
   10:15 do 10:45 Bruto marže i savetodavstvo , savetodavac Miodrag Simić
   10:45 do 11:15 Tehnologija proizvodnje maline , savetodavac Ivana Gligorijević
   11:15 do 11:45 Kukuruzni plamenac i kukuruzna zlatica , savetodavac Ružica Đukić
   11:45 do 12:15 Primena higijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka , savetodavac Verica Lazarevic
   12:15 do 12:45 Mere IPARD programa , savetodavac Mira Miljković
   12:45 do 13:15 Fiziologija stresa voćaka , savetodavac Igor Andrejić
   13:15 do 13:45 Zaštita kruške(Cacopsylla pyri,bolesti) , savetodavac Ljiljana Jeremić
   13:45 do 14:15 hrana biljaka i mere popravke zemljišta na osnovu agrohemijske analize , savetodavac Milanka Miladinović
   14:15 do 14:45 Zimska rezidba vinove loze , savetodavac Dejan Jocić
   14:45 do 15:15 Kako do organskih proizvoda , savetodavac Dragan Mijušković
   15:15 do 15:30 Kukuruz-sklop i prinos , eksterni predavač Nenad Prgomet
   15:30 do 15:45 Hibridi kukuruza za kombajniranje u zrnu , eksterni predavač Ivan Mojsijević
   15:45 do 16:00 Hibridi kukuruza za berbu u klipu , eksterni predavač Miljan Gvozdenović
   16:00 do 16:15 Đubrenje kukuruza , eksterni predavač Miroljub Todosijević
   16:15 do 16:30 Zaštita kukuruza , eksterni predavač Stanoje Branković

02-03-2018.
   10:15 do 10:45 Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Ljiljana Jeremić
   10:45 do 11:15 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Ivana Gligorijević
   11:15 do 11:45 Tehnologija gajenja krompira , savetodavac Mira Miljković
   11:45 do 12:15 Vinogradarski registar , savetodavac Dejan Jocić
   12:15 do 12:45 Pravilna primena pesticida , savetodavac Ružica Đukić
   12:45 do 13:15 Gajenje paprike , savetodavac Dragan Mijušković
   13:15 do 13:45 Prerada grožđa u bela i crvena vina , savetodavac Igor Andrejić
   13:45 do 14:15 Rase ovaca , savetodavac Dragan Jakovljević
   14:15 do 14:30 Hibridi kukuruza za kombajniranje u zrnu , eksterni predavač Nenad Prgomet
   14:30 do 14:45 Kukuruz-sklop i prinos , eksterni predavač Ivan Mojsijević
   14:45 do 15:00 Hibridi kukuruza za berbu u klipu , eksterni predavač Miljan Gvozdenović
   15:00 do 15:15 Đubrenje kukuruza , eksterni predavač Miroljub Todosijević

Zimska škola će se održati u sledećim mestima i terminima : I dan- 28.02.2018 god.-SO Svilajnac -Velika sala SO Svilajnac sa početkom u 10 h; II dan-01.03.2018 god.-Grad Jagodina -Velika sala Pomoravskog okruga sa početkom u 10 h; III dan-02.03.2018 god.-SO Paraćin-Velika sala SO Paraćin sa početkom u 10 h.
Koordinator: Milanka Miladinović


Izvor: PSSS Jagodina