Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Januar 31, 2018

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 39


Dana 31.01.2018. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Leskova , opština Tutin, Lokalna kafečajdžinica sa temama:
1. 10:30 do 11:15 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Silvija Hodžić
2. 11:15 do 12:00 Organska proizvodnja u stočarstvu , savetodavac Safet Vesnić

Cilj održnog predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača tutinskog kraja sa pojmom diverzifikacije poljoprivrivredne proizvodnje koja prezentuje mogućnost uvođenja promena u već postojeću poljoprivrednu proizvodnju na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, tj. proširenje asortimana proizvoda što iziskuje veće angažovanje, a time zapošljavanje mlađih članova porodice i povećanje rentabilnosti. Poljoprivrednicima je bila predočena i mogućnost bavljenja organskom proizvodnjom u stočarstvu, jer je ova regija poznata po zdravom zemljištu i malim posedima, što je idealno za ekološku proizvodnju.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar