Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

On Januar 30, 2018

At Šabac

Posted by PSSS Šabac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 23


Dana 30.01.2018. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Dragojevac , opština Vladimirci, Prostorije Mesne zajednice sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Prihrana ratarskih useva , savetodavac Darko Simić
2. 18:30 do 19:00 Virusna obolenja paprike , savetodavac Slobodan Gošić
3. 19:00 do 19:30 Suzbijanje zemljišnih štetočina , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj predavanja bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima naznači značaj prihrane ratarskih useva, vrsta i količina hraniva po kulturama, kao i momenat u fazi razvoja gajenih biljaka koji je najpogodniji da bi biljka najbolje iskoristila dato joj hranivo za razviće vegetativnih i generativnih delova, a samim tim i da bi prinos bio što bolji. Takođe je bilo reči o zaštiti useva od zemljišnih štetočina koji mogu smanjiti prinos ako se ne obrati pažnja na njihova oštećenja. U ovom području povrtarstvo je dominantno, paprika je zastupljena kao povrtarska kultura a obolenja virusna na paprici su u pojedinim godinama kada su topla leta prisutnija jer je više vektora prenosioca virusa. Na predavanju je bilo 15 proizvođača kojima je bilo omogućeno da diskutuju po svakoj temi kao i dati
Koordinator: Darko Simić


Izvor: PSSS Šabac