Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Mladenovac

On Decembar 27, 2017

At Mladenovac

Posted by PSSS Mladenovac

Categories: Dogadjanja, Realizovane Aktivnosti

Hits: 622


U periodu od 27.12.2017. do 29.12.2017. godine, održana je zimska škola, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, Sala PSSS Mladenovac,Sala opštine Barajevo i Mladenovac. Zimska škola je počela 27.12.2017. godine u 11:10, i održana je prema sledećem rasporedu:
27.12.2017.

27-12-2017.
   11:10 do 11:40 Biostimulatori u voćarskoj proizvodnji , eksterni predavač Milan Sudimac
   11:40 do 12:10 Zaštita jabučastog voća , eksterni predavač Miroslav Ivanović
   12:10 do 12:40 Zaštita koštičavog voća , eksterni predavač Sreten Radosavljević
   13:00 do 13:30 IPARD-investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Radmila Koprivica
   13:30 do 14:00 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Radmila Koprivica
   14:00 do 14:30 PIS -kao osnov za integralnu zaštitu bilja , savetodavac Bojan Mijatović
   14:30 do 15:00 PDV-u poljoprivredi, uloga i značaj , savetodavac Željko Lazić

28-12-2017.
   11:00 do 11:30 IPARD-nabavka nove mehanizacije , savetodavac Radmila Koprivica
   11:30 do 12:00 Agro i pomotehnika u organskoj voćarskoj proizvodnji. , savetodavac Bojan Mijatović
   12:00 do 12:30 Objekti i oprema za telad, junice i junad , savetodavac Branislav Radovanović
   12:45 do 13:15 Higijena mleka , savetodavac Predrag Perić
   13:15 do 13:45 Suša u biljnoj proizvodnji , savetodavac Miloš Nikoletić
   13:45 do 14:15 Značaj i formiranje zadruga , savetodavac Predrag Perić
   14:15 do 14:45 Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva- mere IPARD I , savetodavac Branislav Radovanović

29-12-2017.
   10:00 do 10:30 Izbor hibrida kukuruza za prolećnu setvu 2018.god. , eksterni predavač Života Jovanović
   10:30 do 11:00 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednom gazdinstvu , eksterni predavač Rade Jovanović
   11:00 do 11:30 IPARD-investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava- prvi konkursi za nabavku traktora. , savetodavac Radmila Koprivica
   11:45 do 12:15 Objekti i oprema za krave muzare , savetodavac Branislav Radovanović
   12:15 do 12:45 Higijena staje , savetodavac Predrag Perić
   12:45 do 13:15 Prerada , savetodavac Miloš Nikoletić
   13:15 do 13:45 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Violeta Veličković

U periodu od 27-29.12.2017.godine PSSS Mladenovac je organizovala Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje kao i iz oblasti Agrarne politike.Zimskoj školi je prisustvovalo oko 180 proizvođača. Cilj održavanja Zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim temama i novinama u oblasti ratarstva, stočarstva, voćarstva, zaštite bilja,PIS-a, organske proizvodnje, agroekonomije, iz oblasti zadrugarstva i uslovima i načinima korišćenja subvencija od MPŠV i IPARD-a.
Koordinator: Violeta Veličković


Izvor: PSSS Mladenovac