Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Čačak

On Decembar 06, 2017

At Čačak

Posted by PSSS Cacak

Categories: Dogadjanja, Najava Aktivnosti

Hits: 277


U periodu od 06.12.2017. do 08.12.2017. godine, održaće se zimska škola, mesto Čačak , opština Čačak - grad, Guča , Čačak ,Gornji Milanovac. Zimska škola počinje 06.12.2017. godine u 10:15 prema sledećem rasporedu:
06.12.2017.

06-12-2017.
   10:15 do 10:45 Organska proizvodnja u voćarstvu , savetodavac Branko Tanasković
   10:45 do 11:15 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Biljana Janjic
   11:15 do 11:45 Povećanje kvaliteta mleka , savetodavac Miroslav Jaćimović
   12:45 do 13:15 Kukuruz i krmno bilje 2018 , eksterni predavač Milutin Đokić
   13:15 do 13:45 Smanjenje sadržaja humusa -posledice i razlozi , savetodavac Borko Ivanović
   13:45 do 14:15 Kreditiranje iPDV u poljoprivredi , savetodavac Radovan Ševarlić

07-12-2017.
   10:15 do 10:45 Proizvodnja belog luka , savetodavac Milan Damljanović
   10:45 do 11:15 Tehnologija proizvodnje kornišona , savetodavac Borko Ivanović
   11:15 do 11:45 Prerada poljoprivrednih proizvoda , savetodavac Biljana Janjic
   12:45 do 13:15 Zeolit u organskoj proizvodnji i konvencionalnoj proizvodnji , eksterni predavač Svjetlana Pantović
   13:15 do 13:45 Kukuruz i krmno bilje 2018 , eksterni predavač Milutin Đokić
   13:45 do 14:15 Aktuelni problemi u biljnoj proizvodnji , eksterni predavač Radomir Đekić

08-12-2017.
   10:15 do 10:45 Podizanje i nega zasada šljive , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
   10:45 do 11:15 Izbor sorti šljive , savetodavac Branko Tanasković
   11:15 do 11:45 Uticaj pojedinih faktora na proizvodnju mleka , savetodavac Ljiljana Ćurčić
   12:45 do 13:15 Zaštita strnih žita , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković
   13:15 do 13:45 Zadrugarstvo , savetodavac Radovan Ševarlić
   13:45 do 14:15 Ipard program u Srbiji , savetodavac Biljana Janjic
   14:15 do 14:45 Biostimulatori u biljnoj proizvodnji , eksterni predavač Jelena Radović

PSSS Čačak održaće Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače u periodu od 06.12.2017 do 08.12.2017. godine. Zimska škola za poljoprivredene proizvođače traje 3 dana i održaće se u Guči, Čačku i Gornjem Milanovcu. Na predavanjima će biti izložene teme iz stočarstva, ratarstva, voćarstva, zaštite bilja, organske proizvodnje, kao i iz oblasti agrarne politike koje se odnose na zadrugarstvo i mere IPARD programa u Srbiji, osim tema koje su navedene prisutni poljoprivredni proizvođači će imati priliku da čuju predavanje iz oblasti agroekonomije koje se odnosi na troškove na troškove na poljopriivrednom gazdinstvu, računovodstvu, penzijskom i socijalnom osiguranju, osiguranju useva i kredita u poljoprivredi i PDV u poljoprivredi. Na predavanjima će biti prezentovana tema iz oblasti zaštite bilja preporučena od PISa, diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu,prerada poljoprivrednih proizvoda i povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenska prakse na poljoprivrednim gazdinstvima. Cilj održavanja seminara je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama u poljoprivrednoj proizvodnji, I sa merama agrarne politike.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović


Izvor: PSSS Čačak