Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS K.Mitrovica

On Novembar 28, 2017

At Kosovska Mitrovica

Posted by PSSS Kosovska Mitrovica

Categories: Dogadjanja, Najava Aktivnosti

Hits: 157


U periodu od 28.11.2017. do 30.11.2017. godine, održaće se zimska škola, mesto Leposavić , opština Leposavić, Sala SO Leposavić. Zimska škola počinje 28.11.2017. godine u 10:15 prema sledećem rasporedu:
28.11.2017.

28-11-2017.
   10:15 do 10:45 Povečanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Kosovka Jakšić
   10:45 do 11:15 Agrotehnika kukuruza i prezentacija NS hibrida , eksterni predavač Miljan Gvozdenović
   11:15 do 11:45 Organska poljoprivredna proizvodnja u ratarstvu , savetodavac Zoran Milosavljević
   12:00 do 12:30 Problemi sa trihinelozom , eksterni predavač Branko Dotlić
   12:30 do 13:00 Postupak sa mlekom od muže do finalnog proizvoda , eksterni predavač Srđan Kiković
   13:00 do 13:30 Tehnologija pripremanja silaže , eksterni predavač Marko Rakić
   13:45 do 14:15 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Ljiljana Gvozdić
   14:15 do 14:45 Osiguranje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Siniša Nedeljković

29-11-2017.
   10:15 do 10:45 Azijska voćna mušica , savetodavac Siniša Nedeljković
   10:45 do 11:15 IPARD program (mere i uslovi) , savetodavac Ljiljana Gvozdić
   11:30 do 12:00 Zadruga i razvoj zadrugarstva , savetodavac Zoran Milosavljević
   12:00 do 12:30 Prerada mleka , savetodavac Kosovka Jakšić

30-11-2017.
   10:15 do 10:45 Rezultati ogleda pšenice, kukuruza i soje u 2017.godini , savetodavac Zoran Milosavljević
   10:45 do 11:15 Agrotehnika kukuruza i prezentacija ZP hibrida , eksterni predavač Nebojša Lazarević
   11:15 do 11:45 Karakteristike svinja i izbor prasadi za tov , savetodavac Kosovka Jakšić
   12:00 do 12:30 Najčešće bolesti povrća i mere njihovog suzbijanja , savetodavac Siniša Nedeljković
   12:30 do 13:00 Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava, mogućnosti ostvarivanja prihoda , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Zimska škola se održava za poljoprivredne proizvođače, na aktuelne teme iz različitih oblasti: 28.11.2017.godine - Leposavić (sala SO Leposavić) 29.11.2017.godine - Zubin Potok (sala kulturnog centra) 30.11.2017.godine - Prilužje (sala SO Vučitrn)
Koordinator: Ljiljana Gvozdić


Izvor: PSSS K.Mitrovica