Objava: ODRŽANA STOČARSKA IZLOŽBA GOVEDA, OVACA I KOZA - PSSS Kruševac

On Oktobar 09, 2017

At Kruševac

Posted by Administrator

Categories: Dogadjanja

Hits: 303


Dana 07.10.2017. godine u Kruševcu na Stočnoj pijaci održana je stočarska izložba goveda, ovaca i koza. Na izložbi je izloženo 130 grla goveda u tri kategorije: krave, krave prvotelke i priplodne junice. U ovčarstvu je izloženo 100 grla ovaca u 5 kategorija: ovnovi, ovce, dviske, šilježad I jagnjed. U kozarstvu je izloženo 60 grla u 3 kategorije; jarčevi, koze I šilježad. Uprkos lošim vremenskim uslovima izložba je uspešno održana.
Na izložbi su bili prisutni državni sekretar za poljoprivredu Željko Radošević i pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran janjatović

Boban Rosić

Izvor: PSSS Kruševac