Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

On Januar 17, 2020

At Kragujevac

Posted by PSSS Kragujevac

Categories: Najava Aktivnosti

Hits: 81


Dana 17.01.2020. godine, sa početkom u 13:30 održaće se radionica, mesto Lužnice , opština Kragujevac - grad, Usev pšenice poljoprivrednog proizvođača Živanović Zlatka sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Određivanje praga štetnosti od napada sitnih glodara u usevima pšenice, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru , savetodavac Lidija Vulović

Ocena opasnosti od napada sitnih glodara u usevima strnih žita vrši se na osnovu broja aktivnih rupa. Ako je broj aktivnih rupa veći od 10 po ha, potrebno je izvršiti pozicioniranje zatrovanih mamaka (na bazi bromadiolona), u aktivne rupe, kao i primeniti brojne higijensko - sanitarne i agrotehničke mera, oko parcela pod ozimim usevima, u cilju smanjenja brojnosti štetočina.
Koordinator: Lidija Vulović


Izvor: PSSS Kragujevac