Najava: " Dan polja kukuruza" - PSSS Jagodina

On September 10, 2019

At Jagodina

Posted by Administrator

Categories: Dogadjanja

Hits: 99


Na oglednoj parceli Gorana Miladinovića iz Kočinog Sela, dana 10.09.2019. sa početkom u 10:00, PSSS Jagodina organizuje tradicionalni dan polja kukuruza.
U ogledu je zastupljeno 47 hibrida od 9 semenskih kuća. Ogled je dobro postavljen i vođen te smatramo da prisutni gosti na manifestaciji imaju šta da vide i čuju.
U sklopu ogleda postavljen je i agrotehnički ogled (tretman semena, folijarna prihrana).

Koordinator ogleda Miodrag Simić.

Pozivnica

Raspored hibrida

Izvor: PSSS Jagodina