Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

On Jun 10, 2019

At Šabac

Posted by PSSS Šabac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 45


Dana 10.06.2019. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kujavica , opština Vladimirci, sa temom:
1. 08:00 do 09:30 Upoznavanje sa GLOBAL GAP-om , savetodavac Svetlana Zlatarić

Upoznavanje prisutnih sa GLOBAL G.A.P-om (uvođenje standarda u biljnoj proizvodnji - povrću). Prisutnih na ovom gazdinstvu bilo je 5, koji su upoznati sa osnovama funkcionisanja ovig standarda. Zainteresovanost postoji, dalje ćemo sarađivati u tom pravci i već smo stupili u kontakt sa konsultanto.
Koordinator: Svetlana Zlatarić


Izvor: PSSS Šabac