Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

On Februar 25, 2019

At Negotin

Posted by PSSS Negotin

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 12


Dana 25.02.2019. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Podvrška , opština Kladovo, Sala doma sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Mere agrarne politike za 2019.godinu , savetodavac Zorica Petkanić
2. 19:30 do 20:00 Hibridi kukuruza za prolećnu setvu , savetodavac Vladica Gavrilović
3. 20:00 do 20:30 Zaštita kukuruza i Diabrotica virgifera , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj najavljenog predavanja bio je da se proizvođači upoznaju sa hibridima kukuruza za prolećnu setvu, zaštitom kukuruza i merama agrarne politike za 2019.godinu. Prisutno je bilo 19 proizvođača.
Koordinator: Vladica Gavrilović


Izvor: PSSS Negotin