Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

On Februar 28, 2019

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 15


Dana 28.02.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Karajukića Bunari , opština Sjenica, gazdinstvo Numan Bajramović sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Vođenje evidencije na pg-značaj dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Smail Ejupović

Cilj obilaska ogledne farme je prezentacija dobrih rezultata kao i vođenja evidencije na gazdinstvu. Ukazano je na značaj vođenja evidencije u svetlu finansija kao i posedovanja rezultata odrađenih aktivnosti.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar