Objava: PREDAVANJE-PSSS Mladenovac

On Februar 27, 2019

At Mladenovac

Posted by PSSS Mladenovac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 23


Dana 27.02.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Ralja , opština Beograd-Sopot, Prostorije MZ Ralja sa temama:
1. 10:00 do 10:40 Tehnologija formiranja uzgojnih oblika kod šljive , savetodavac Radmila Koprivica
2. 10:40 do 11:20 Međutredna obrada zemljišta u višegodišnjim zasadima , savetodavac Željko Lazić

Cilj ovog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom fotmiranja pravilnih uzgojnih oblika i uticaj međuredne obrade zasada na poboljšanje mehanočkih osobina zemljišta (vodnog, toplotnog i vazdušnog režima zemljišta).
Koordinator: Radmila Koprivica


Izvor: PSSS Mladenovac