Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

On Novembar 14, 2018

At Šabac

Posted by PSSS Šabac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 25


Dana 14.11.2018. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Matijevac , opština Vladimirci, Domaćinstvo Dragana Todorovića sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Redukovana obrada zemljišta i setva ozimih useva , savetodavac Gordana Rehak
2. 10:30 do 11:00 Kreditna podrška i regresiranje premije osiguranja , savetodavac Mirjana Milošević

Na ovom domaćinstvu će se održati dva predavanja sa aktuelnim temama oko kreditne podrške i regresiranja premije osiguranja i veoma aktuelna redukovana obrada i setva ozimih useva. Na ovom predavanju, poljoprivrednici su mogli da čuju o redukovanoj obradi zemljišta koja je pratila poljoprivrednike tokom jesenje setve ozimih useva, kao i da im ukažemo na one delove koji su problematični, a veoma važni, a to je kako zaorati žetvene ostatke, kako uneti mineralna đubriva, kako posejati, a svakako i ukazati da nikako u tim uslovima ne pale žetvene ostatke. Takođe, veoma važna tema koja prati poljoprivrednike, odnosila se na ekonomske mogućnosti koje mogu da iskoriste i tako uspešno završe sve poljoprivredne aktivnosti koje su isplanirali, a to su teme o korišćenju poljoprivrednih subvencionisanih kredita, gde im je izloženo kako, gde, kada, na koji način i za šta sve mogu koristiti kredite u poljoprivredi, kao i regresiranje premije osiguranja. Na predavanju je bilo prisutno 14 poljoprivrednih proizvođača koji su svojim pitanjima i sugestijama aktivno učestvovali u diskusiji.
Koordinator: Gordana Rehak


Izvor: PSSS Šabac