Objava:Dan polja strnih žita- PSSS Kruševac

On Jun 29, 2018

At Kruševac

Posted by Administrator

Categories: Dogadjanja

Hits: 118


Dana 25.06.2018 godine sa početkom u 10:00 časova u organizaciji PSSS Kruševac, održana  je  manifestacija  Dan polja strnih žita Demonstracioni ogled je postavljen na gazdinstvu Nikolić Marka, parcela se nalazi u mestu Kaonik (KO Kruševac), Grad Kruševac.
Cilj realizacije ogleda  je  utvrđivanje  koji od zasejanih hibrida je ispoljio najbolju  adaptibilnost i prinos u  uslovima ove  proizvodne  godine . Takođe, u ogledu je izmeren procenat vlage u zrnu. Sve ovo može biti od velike koristi proizvođačima prilikom odabira hibrida za narednu proizvodnu godinu.