Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Šabac

On Jun 20, 2018
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 33
Dana 20.06.2018. savetodavac Darko Simić posetiće udruženje Društvo pčelara Šabac, mesto Šabac, opština Šabac - grad, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
Cilj posete je da se obrati pažnja jer u poslednje vreme se u trgovinama u Srbiji ponovo pojavila veća količina meda sumnjivog kvaliteta, koji po ocenama velikog broja konzumenata, ne odgovara kvalitetu propisanom u Pravilniku o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela.


Izvor: PSSS Šabac