Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Požarevac

On Jun 14, 2018
Posted by PSSS Pozarevac
Hits: 32
Dana 14.06.2018. savetodavac Nenad Vujčić posetio je udruženje Udruženje govedara u Požarevcu, mesto Požarevac, opština Požarevac - grad, u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Prilikom obilaska bilo je reči o zoohigijenskim uslovima


Izvor: PSSS Požarevac