Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jun 12, 2018
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 20
Dana 12.06.2018. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Lebane , opština Lebane, Sala opštine Lebane sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Konzervisanje kabaste stočne hrane , savetodavac Dejan Randjelović
2. 10:30 do 11:00 Higijena u proizvodnji i plasmanu maline , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj ovog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim postupkom konzervisanja kabaste stočne hrane različitim feno fazama ubiranja silaže i senaže od kuukruza i leguminoza, takođe informisanje proizvođača o važnim merama higijene i postupcima u proizvodnji, berbi i transportu maline.
Koordinator: Dejan Randjelović


Izvor: PSSS Leskovac