Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

On Jun 08, 2018
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 36
Dana 08.06.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Bela Crkva , opština Krupanj, Domaćinstvo Željka Lazića sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Utvrđivanje poreba biljaka za azotnim đubrivim pomoću GreenSeeker-a , savetodavac Dušan Despotović

Prisutnim proizvođačima je na parceli predstavljen radu optičkog uređaja za određivanje poreba biljaka za azotom u cilju optimalnog završetka vegetacije na osnovu planiranog prinosa. Takođe su im predstavljene mogućnosti uređaja, sa posebnom naznakom za njegovo korišćenje pri određivanju potrebne količine hraniva u usevima strnih žita.
Koordinator: Dušan Despotović


Izvor: PSSS Loznica