Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jun 05, 2018
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 31
Dana 05.06.2018. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Medveđa , opština Medveđa, Skupštinska sala opštine Medveđa sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Higijena kao osnovni preduslov za dobijanje kvalitetnog i bezbednog mleka i mlečnih proizvoda , savetodavac Dejan Randjelović
2. 10:00 do 10:30 Higijena u proizvodnji i plasmanu maline , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj ovog predavanja je bio informisanje proizvođača o važnim merama higijene i postupcima u proizvodnji, berbi i transportu maline, takođe i o parametrima koji direktno ukazuju na higijensku ispravnost mleka. Napomena: zbog održavanja sednice skupštine opštine Medveđa predavanje je održano u pomoćnoj sali opštine Medveđa.
Koordinator: Dejan Randjelović


Izvor: PSSS Leskovac