Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Jun 05, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 37
Dana 05.06.2018. savetodavac Ivan Rangelov posetio je udruženje Mali Jastrebac, mesto Loćika, opština Aleksinac, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
Prisutni članovi udruženja upoznati sa" Uredbom o utvrđivanju programa izvodjenja radova na zaštiti,uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2018 godinu.Trenutni radovi članova udruženja prikupljanje i skladištenje lucerke i travnih smeša kao i priprema za žetvu strnih žita- ječma.


Izvor: PSSS Niš