Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

On Maj 29, 2018
Posted by PSSS Kosovska Mitrovica
Hits: 55

Dana 29.05.2018. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Međeđi Potok , opština Zubin Potok, Seoska sala sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Unapređenje biljne proizvodnje uz primenu mera dobre poljoprivredne prakse i pravilnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja u proizvodnji jabuke ,krompira i kupusa , savetodavac Siniša Nedeljković
2. 10:30 do 11:00 Ishrana svinja , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Unapređenjem biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse (DPP) u zaštiti bilja u proizvodnji jabuke ,krompira i kupusa,kao i sa ishranom svinja.
Koordinator: Siniša Nedeljković


Izvor: PSSS K.Mitrovica