Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

On Maj 17, 2018
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 15
Dana 17.05.2018. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Sipić , opština Rača, Mesna zajednica Sipić sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Kritične faze u razvoju jarih useva , savetodavac Suzana Nešković
2. 20:00 do 20:30 Jednostavna verzija biznis plana , savetodavac Dragana Jelić
3. 20:30 do 21:00 Zoohigijenski uslovi za gajenje goveda , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj predavanja je bio da se da značaj aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivrede.
Koordinator: Violeta Petrović Luković


Izvor: PSSS Kragujevac