Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

On Maj 14, 2018
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 32

Dana 14.05.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Valakonje , opština Boljevac, Ogledna farma Njagulović Dimitrije sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Dobra poljoprivredna praksa u ratarstvu , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse u ratarskoj proizvodnji i rezutatima uspešne saradnje gazdinstva sa savetodavnom službom postignutih primenom stručnih saveta, primenom plodoreda i zaštitom useva u pravo vreme i odgovarajućim preparatima.
Koordinator: Slavica Dželatović


Izvor: PSSS Zaječar