Одржана едукација за Модул 9: Подршка коришћењу фондова за обновљиве изворе енергије – припрема пројеката за инвестиције у постројења за производњу енергије из биомасе и у термо-соларна постројења

On April 23, 2018
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 134

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2018. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржана је едукација за Модул 9 - Подршка коришћењу фондова за обновљиве изворе енергије – припрема пројеката за инвестиције у постројења за производњу енергије из биомасе и у термо-соларна постројења. Овај модул је развијен као резултат сарадње Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и подржан је средствима UNDP/GEF пројекта Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији.

Едукација је одржана 18. априла 2018. године у Београду, у Институту за примену науке у пољопривреди.

Циљ едукације био је да се саветодавци ПССС оспособе да пољопривредним произвођачима и другим субјектима у области сектора пољопривреде, пренесу знања о условима и специфичностима реализације пројеката изградње постројења за производњу енергије на сопственим газдинствима, с посебним акцентом на термо-соларна постројења и постројења за производњу енергије из биомасе. Важно је истаћи да су саветодавци на овој едукацији добили информације о специфичностима одређених мера које су дефинисане у оквиру ИПАРД програма, а које се односе на инвестиције у обновљиве изворе енергије на пољоопривредним газдинствима.

 

Едукацији је присуствовао Драган Стефановић, Координатор пројекта UNDP.

Предавачи на едукацији били су др Младен Илић и др Слободан Ружић из компаније Energy Saving Group, ltd., Београд.

Презентација

Извор: ИПН