Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Mart 20, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 30

Dana 20.03.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Prostorije MOUPU ul.7.jula bb sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Praktičan prikaz izračunavanja bruto marže u proizvodnji mleka , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaze način izračunavanja bruto marže u proizvodnji mleka. Bilo je prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Zumreta Trtovac


Izvor: PSSS Novi Pazar