Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Mart 20, 2018
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 32
Dana 20.03.2018. savetodavac Jelena Stojiljković posetio je udruženje Udruženje polj. proizvođača Južna Morava, mesto Donje Krajince, opština Leskovac - grad, u periodu od 07:30 do 08:30 časova
Cilj održavanja sastanka sa članovima udruženja bio je da se prisutni proizvođači upoznaju sa visinom subvencija u 2018. godini i da se pojasne promene u odnosu na predhodnu godinu. Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac