Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Mart 12, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 20

Dana 12.03.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Poljoprivredna apoteka "Agrocentar"; ul. A. Abdagića sa temama:
1. 11:00 do 11:45 Ishrana jagnjadi , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 11:45 do 12:30 Prelazak sa zimske na letnju ishranu preživara , savetodavac Bilal Tajić

Cilj predavanja je bio da poljoprivredne proizvođače upoznamo sa tim da jagnjad po rođenju iziskuju posebnu vrstu nege i da je zbog toga ishrana jagnjadi od velikog značaja, kao i sa pripremom preživara, što se tiče prelaska sa zimske na letnju ishranu. Bilo je prisutno 12 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Zumreta Trtovac


Izvor: PSSS Novi Pazar