Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Februar 13, 2018
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 40
Dana 13.02.2018. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Bagrdan , opština Jagodina - grad, Seoska biblioteka sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Prihranjivanje ozimih strnih žita , savetodavac Milanka Miladinović
2. 09:30 do 10:00 Higijena mleka , savetodavac Dragan Jakovljević
3. 10:00 do 10:30 IPARD program, II javni poziv za nabavku traktora , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa vrstama i količinama đubriva koje treba upotrebiti za prihranjivanje ozimih strnih useva,značajem sprovođenja mera higijene mleka, kao i merama IPARD programa i javnim pozivom za nabavku traktora.
Koordinator: Milanka Miladinović


Izvor: PSSS Jagodina