Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Februar 13, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 34

Dana 13.02.2018. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Sjenica , opština Sjenica, stočarsko udruženje "Rožajac" sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Demonstracija popunjavanja dokumentacije za evidentiranje objekata za držanje goveda , savetodavac Smail Ejupović

Cilj radionice je demonstracija popune formulara za evidentiranje objekata za držanje goveda. Uzimajući u obzir da je to uslov za ipard investicije, interesovanje prisutnih bilo je na visokom nivou.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar