Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

On Februar 02, 2018
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 23
Dana 02.02.2018. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac - grad, Poslovni prostor firme TOMSIN sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Kukuruzna zlatica , savetodavac Slobodan Gošić
2. 18:30 do 19:00 Agrohemijska analiza zemljišta , savetodavac Darko Simić
3. 19:00 do 19:30 Azijska voćna mušica , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj predavanja je bio da prisutnim poljoprivrednim proizvođačima stavimo do značaja koliko je važna agrohemijska analiza zemljišta kako bi znali koliko hraniva imaju u zemljištu da bi bio izbalansiran unos hraniva za kulture koje gaje na svojim parcelama. Takođe je bilo reči o važnosti plodoreda da ne bi došlo do poražavajućih prinosa kukuruza u slučaju povećane brojnosti veoma neprijatne štetočine -kukuruzne zlatice, koja upravo gajenjem kukuruza u monokulturi i uzima svoj danak u poljima pod kukuruzom. Takođe smo naglasili za voćare da je važno u zasadima jagodastog i koštičavog voća da prate karantinski štetnog organizma azijsku voćnu mušicu i da postavljanjem lovnih klopki drže istu pod kontrolom. Na predavanju je bilo prisutnih 17 poljoprivrednih proizvođača
Koordinator: Slobodan Gošić


Izvor: PSSS Šabac