Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Februar 02, 2018
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 32

Dana 02.02.2018. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Vitance , opština Despotovac, Prostorije MZ Vitance sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Zasnivanje lucerišta , savetodavac Dragan Mijušković
2. 19:30 do 20:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Mira Miljković

Cilj predavanja: da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na pravilnom zasnivanju lucerišta, agromeliorativnim merama popravke zemljišta, agrotehnika. Ovih dana aktuelna prva prihrana strnih žita, vrste i količine đubriva na različitim tipovima zemljišta.
Koordinator: Dragan Mijušković


Izvor: PSSS Jagodina