Objava: PREDAVANJE-PSSS Mladenovac

On Februar 02, 2018
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 28

Dana 02.02.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Velika Krsna , opština Beograd-Mladenovac, OŠ "Bisa Simić"-Velika Krsna sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Uslovi za nabavku traktora u okviru IPARD programa , savetodavac Željko Lazić
2. 11:30 do 12:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Violeta Veličković
3. 12:00 do 12:30 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Bojan Mijatović

Cilj ovog predavanja bilo je upoznavanje sa uslovima za nabavku traktora u okviru IPARD programa, kao i sa najvažnijim poslovima u ratarskoj proizvodnji koji se očekuju narednom periodu.Predavanju prisustvovalo 16 proizvođača.
Koordinator: Violeta Veličković


Izvor: PSSS Mladenovac