Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Februar 01, 2018
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 47

Dana 01.02.2018. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Dražmirovac , opština Jagodina - grad, Dom kulture sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Faktori koji utiču ma plodnost životinja , savetodavac Verica Lazarevic
2. 13:30 do 14:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Milanka Miladinović
3. 14:00 do 14:30 Ishrana svinja , savetodavac Dragan Jakovljević

Cilj predavanja je ukazati poljoprivrednim proizvođačima na moguće probleme u digestivnom traktu kod ishrane svinja različitim hranivima; koji su najbitniji faktori koji utiču na plodnost domaćih životinja a na koje čovek može da utiče; objasniti šta je diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gzdinstvu.
Koordinator: Verica Lazarevic


Izvor: PSSS Jagodina